Overheid

Inspireren, stimuleren en faciliteren.

 

Succesvol ondernemen is meer dan winst maken. Goed besturen meer dan wetten maken. Overheid en bedrijfsleven concluderen steeds vaker dat sociaalmaatschappelijke vraagstukken het beste gezamenlijk kunnen worden aangepakt. Er ontstaat een toenemend aantal gezamenlijke initiatieven op het gebied van sociale infrastructuur, werkgelegenheid, zorg, sport, cultuur, sociale integratie, veiligheid, leefbaarheid en armoedebestrijding.

 

In de praktijk blijkt dat een goed samenspel tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de beste resultaten oplevert. Zij zetten hun visies op maatschappelijke betrokkenheid om in projecten op lokaal en/of regionaal niveau. Zo ontstaan gezamenlijke trajecten waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van elkaar kennis, kunde en netwerk. Met als doel: verbetering van de sociale en maatschappelijke verhoudingen. Als overheid treedt u daarbij stimulerend en faciliterend op.

 

Het invullen van deze rol is voor uw gemeente een grote uitdaging. Partners aan je binden en ondersteunen is geen gemakkelijke opgave. Triade Development heeft op dit gebied veel kennis en ervaring en helpt u graag deze uitdaging aan te gaan.

 

Ondermeer door:

  • Onderzoek naar draagvlak voor MBO
  • Initiëren van een sociaal netwerk tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties
  • Opstellen van een gezamenlijke impactagenda
  • Faciliteren van Sociale Partnerschappen
  • Ontwikkelen van één loket: de sociale makelaar
  • Organiseren van een beursvloer waarop écht wordt gehandeld
  • Advisering en begeleiding maatschappelijke stages
  • Burgerparticipatie (o.a. in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
  • Kennisoverdracht

 

NIEUWS EN FACTS

 


» NIEUWSARCHIEF