Maatschappelijke Organisaties

Balans tussen betrokkenheid en professionaliteit

 

De relatie overheid en maatschappelijke organisaties krijgt meer en meer een liberaal regime. De paternalistische verzorgingsstaat moet volgens de overheid veranderen in een participatiestaat. Met méér eigen verantwoordelijkheid voor burgers en hun organisaties. Kortom: een meer zelfstandige Civil Society.

 

Veel maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties zijn van nature naar binnen gericht. Zij werden opgezet vanuit een bepaalde betrokkenheid met de interessen en belangen van de eigen leden en eigen doelgroep. Bovendien zijn ze meestal gewend aan een beperkte groep financiers; vaak alleen de overheid en fondsen. Deze geldschieters hebben hun eigen cultuur en werkprocessen. Probleem- en geldgerichtheid staan voorop.

 

Als de relatie tussen u en de overheid verandert, wordt natuurlijk ook de relatie met uw achterban - cliënten, vrijwilligers, particuliere financiers, het onderwijs, andere maatschappelijke organisaties, fondsen en het bedrijfsleven - anders. Een directe relatie met uw stakeholders is van cruciaal belang geworden. U moet zelf veel actiever ondersteuning van hen zien te krijgen.

 

Één van de belangrijkste kwesties is de maatschappelijke erkenning van uw organisatie. Het traditionele ‘bewijs’ dat overheidssubsidie u bestaanrecht geeft gaat niet meer op. Uw opdracht is het bedrijfsleven duidelijk te maken waar uw organisatie voor staat en welke ‘link’ er is tussen uw activiteiten en de door het bedrijfsleven geformuleerde maatschappelijk-/ sociale doelstellingen.

 

Samenwerking met externe partners als bedrijven vereist een sterke eigen koers, een open houding en flexibele organisatie. Daar komt bij dat u slagvaardig en projectmatig moet kunnen opereren. Vanuit deze optiek is cultuurverandering een must en wordt er een groot beroep gedaan op het vermogen van uw organisatie om daadwerkelijk te veranderen. Dit traject vraagt een professionele aanpak.

 

Triade Development kent de cultuur, organisatie en belangen van bedrijven in het kader van MBO. Ik help u graag op weg zelfstandig succesvol te worden bij het samenwerken met bedrijven.

 

Sociaal ondernemerschap in optima forma!

 

NIEUWS EN FACTS

 


» NIEUWSARCHIEF