Mensen, middelen, media, massa en munten

Bij sociale partnerschappen gaat het niet meteen om geld. Het is belangrijker dat de inspanningen van de partners tot resultaat leiden door wederzijdse inzet van de 5 M’s

 

Mensen: de belangrijkste bron voor ondersteuning bestaat uit de kennis, vaardigheden, tijd en energie van medewerkers. Gespecialiseerd advies, praktische hulp en het uitwisselen van vaardigheden is vaak nuttiger dan directe financiële steun. Deze inzet wordt ook wel werknemersvrijwilligerswerk genoemd. Ervaringen tonen aan dat dit soort activiteiten bijdragen aan teambuilding, het versterken van normen en waarden binnen een organisatie en het verbeteren van vaardigheden en kwaliteiten van medewerkers; kortom een betere bedrijfscultuur.

 

Middelen: ondersteuning kan variëren van het beschikbaar stellen van gebruikt meubilair en afgeschreven computers tot het gebruik laten maken van kopieermachine, vergaderruimte, transportbus et cetera. Zo kan de financiële begroting van de partner aanzienlijk naar beneden.

 

Media: ‘meeliften’ op de in -en externe mediastroom van de partner biedt veel mogelijkheden om de missie ervan te promoten. Denk aan ‘cause related marketing’ zoals het Pandabroodje, het ophangen van affiches in een etalage, redactionele ruimte in een magazine of nieuwsbrief, etc. Zichtbaarheid van het partnerschap in de samenleving versterkt de aantrekkingskracht onmiddellijk!

 

Massa: deze mogelijkheid ontstaat als organisaties samenwerken om de aandacht te trekken van de media, het lokale overheidsbestuur of fondsen. Bovendien levert het toegankelijk maken van elkaars netwerken ongekende mogelijkheden.

 

Munten: directe financiële ondersteuning vindt pas plaats nadat de overige vier M’s zoveel mogelijk zijn ingevuld. Bovendien wordt geld gemakkelijker beschikbaar gesteld als er daadwerkelijk betrokkenheid met de organisatie c.q. het project is ontstaan.
 

NIEUWS EN FACTS

 


» NIEUWSARCHIEF