Dienstverlening

Mijn dienstverlening bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van:

 

  • Beleid en strategie: Uw organisatie kan op verschillende manieren maatschappelijke betrokkenheid vorm geven. Naast incidentele activiteiten kunt u ervoor kiezen een structureel, duurzaam beleid op te zetten om maximaal rendement voor maatschappij en organisatie te behalen. Structureel betekent dat maatschappelijke betrokkenheid aandacht krijgt van de top van uw organisatie, beleid en doelstellingen worden geformuleerd, voortgang wordt geëvalueerd, resultaten worden gerapporteerd en het geheel in uw organisatie wordt verankerd.

 

  • Programma’s en activiteiten: Bij de keuze van een partner is selectie van thema’s passend bij de kernactiviteiten van een bedrijf en de doelstellingen van de maatschappelijke organisatie essentieel. Want voor samenwerking is wederzijdse betrokkenheid nodig. Denk aan thema’s als: talentontwikkeling, werkgelegenheid, zorgvernieuwing, plattelandsontwikkeling, jeugdzorg, wijkverbetering, sociale integratie, armoedebestrijding, veiligheid, cultuur, sport en leefbaarheid.

 

  • Werknemersvrijwilligerswerk: Invulling van maatschappelijke betrokkenheid kan een belangrijke motivatie voor managers en medewerkers zijn. Door ze nadrukkelijk te betrekken bij de keuze en uitvoering van projecten versterkt u de bedrijfscultuur en verhoogt u de loyaliteit en bedrijfstrots. Bovendien kunt u werknemersvrijwilligerswerk prima inzetten als een aanvullend HRM-instrument. Denk daarbij aan opdrachten in opleiding- en ontwikkelprogramma’s, management development, het eigen maken van leidinggevende-, sociale en adviserende vaardigheden, teambuilding, oriëntatie op vervolgstappen in de loopbaan en reïntegratie in het arbeidsproces.

 

  • Lokale netwerken: De beste resultaten worden geboekt door een goed samenspel tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Partijen zetten hun visie op maatschappelijke betrokkenheid om in projecten op lokaal en/of regionaal niveau. Zo ontstaan gezamenlijke projecten, waarin maximaal gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis, kunde en netwerken. Met als doel: verbetering van sociale- en maatschappelijke verhoudingen. De overheid treedt daarbij faciliterend op.

 

  • Beursvloer: Evenement waarbij maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van ondersteuning in breedste zin. Bedrijven, lokale overheden, serviceclubs, scholen, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties ontmoeten elkaar en matchen in een informele, dynamische sfeer. Wat de één ‘over’ heeft of graag wil aanbieden, is voor de ander een uitkomst. Doel van de beursvloer is matches tot stand te brengen. Die hebben betrekking op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten, creativiteit en geld. Om te matchen is het van belang dat de partijen weten wat ze willen vragen en kunnen bieden. En dan de beursvloer op .....

 

  • Kennisoverdracht: Onderwerpen als maatschappelijke ontwikkelingen, maatschappelijk betrokken ondernemen, sociale partnerschappen, sociaal ondernemerschap en werknemersvrijwilligerswerk zijn voor veel mensen nog een onbekend terrein. Zowel bij bedrijven, overheid, onderwijswereld en maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties. De behoefte aan kennis hierover is groot. Triade Development heeft veel kennis en ervaring in huis en kan voor u in deze behoefte voorzien. Behalve voor opleidingen en trainingen kunt u mij ook inschakelen als gastspreker tijdens conferenties, symposia, algemene ledenvergaderingen, workshops, etc.

 

  • Onderzoek: Is er voldoende draagkracht voor maatschappelijk betrokken ondernemen in uw gemeente of provincie? Heeft een lokaal netwerk kans van slagen? Is het organiseren van een beursvloer een reële optie? Hoe kijken uw medewerkers tegen werknemersvrijwilligers aan? Welke maatschappelijke vraagstukken hebben volgens uw stakeholders de hoogste prioriteit? Vragen die Triade Development door onderzoek voor u kan beantwoorden. Met deze kennis kunt u vervolgens een verantwoorde investeringsbeslissing nemen vóórdat u aan de slag gaat.

 

  • Interim projectmanagement: wilt u tijdelijke ondersteuning van een (parttime) projectleider voor een lopend of nieuw maatschappelijk- of vrijwilligersproject? Ook dan kunt u bij Triade Development terecht, zeker als u dit tijdig met ons afstemt.


 

NIEUWS EN FACTS

 


» NIEUWSARCHIEF