Bedrijfsleven en de WMO

Verbreding, verdieping en vernieuwing van de Wmo waarin de burger centraal staat: dat is wat MOVISIE, het ministerie van VWS en de VNG beoogden met de Wmo werkconferenties die in november 2008 plaatsvonden. De bijeenkomsten in Ede, Eindhoven en Amsterdam werden druk bezocht. De inleidingen maakten duidelijk dat de W van Wmo langzaam naar de achtergrond verdwijnt. Gemeenten willen nu breder kijken dan plichten en prestatievelden. Hoe kunnen verbindingen in maatschappelijke ondersteuning tot stand worden gebracht om cliënt en burger beter van dienst te zijn?

 

Masterclass: Bedrijfsleven als (nog) onbekende partner van de WMO

 

Weinig gemeenten zoeken de samenwerking met het bedrijfsleven bij het vernieuwen van maatschappelijke ondersteuning. Kees Fijneman, directeur van Triade Development, en Stefanie Lap, adviseur Maatschappelijk Betrokken Ondernemen bij MOVISIE, lieten in een inspirerende masterclass zien welke kansen samenwerking met bedrijven biedt.


Wmo-beleid kan consequent verbonden worden met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Via het Beursvloerconcept zijn bijvoorbeeld al talloze verenigingen door bedrijven geholpen met advies, materialen en helpende handen. Zo’n Beursvloer kan deel uitmaken van het beleidsprogramma voor versterking van vrijwilligerswerk. Een gemeente kan zo als facilitator en medefinancier relaties tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke doelen.


Pointers uit de masterclass:

Het enthousiasmeren van kleine en grote ondernemers voor maatschappelijke betrokkenheid vraagt van gemeenten dat zij aansluiten bij de belevingswereld van bedrijven. Helder communiceren van doelen en voordelen maakt daar deel van uit. Een bedrijf moet weten wat het concreet kan bijdragen aan een project en wil niet belast worden met vage plannen en bureaucratie. Een gemeente zou zich met name kunnen richten op bedrijven met lokale binding: ondernemers uit de plaats zelf of lokale vestigingen van grotere bedrijven. Van belang is wel dat een gemeente zelf het goede voorbeeld geeft als maatschappelijk betrokken organisatie, bijvoorbeeld door tijdens de landelijke MADD-dag personeel in te zetten voor een goed doel.


De masterclass liet zien dat er meer mogelijk is dan men denkt. Goed opgezette partnerschappen tussen maatschappelijke organisaties, bedrijven en de (lokale) overheid dragen bij aan de speerpunten van maatschappelijke ondersteuning.

 

 » Bron: www.movisie.nl/wmo »
 

 

NIEUWS EN FACTS

 


» NIEUWSARCHIEF