Good Corporate Citizenship = Good Business

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) krijgt meer en meer belangstelling. Bedrijven realiseren zich dat zij niet meer uitsluitend te maken hebben met de wensen van de klant en aandeelhouders. Het succes van een bedrijf wordt steeds vaker bepaald door belanghebbenden buiten het bedrijf: de publieke opninie, de lokale gemeenschap en maatschappelijke organisaties.

 

Dus worden bedrijven steeds actiever in het onderhouden van goede relaties met gemeente, maatschappelijke organisaties en burgers. Verenigingen, stichtingen en zorg-/onderwijsinstellingen zijn waardevolle samenwerkingspartners voor bedrijven. Zij kunnen bedrijven helpen bij het tonen van betrokkenheid en het leveren van een zichtbare bijdrage aan de leefomgeving. Ook het totaal andere netwerk maakt hen tot een interessante partner.

 

Een zeer aantrekkelijke vorm van samenwerking is:

 

Werknemersvrijwilligerswerk

Bedrijven stellen hun medewerkers in staat om zich kosteloos en vaak (deels) binnen werktijd in te zetten voor een maatschappelijke organisatie. De werkzaamheden variëren van financieel advies tot ondersteuning op het gebied van marketing, het op pad gaan met kwetsbare burgers, tot het geven van leuke workshops of gewenste trainingen. Dat kan een keer een middag zijn, of een langdurig samenwerkingsverband waarbij medewerkers zich regelmatig voor de maatschappelijke organisatie inzetten.

 

Mogelijke toepassingen

In zowel de instroom, doorstroom als uitstroom van medewerkers valt er voor Human Resource Management (HRM) veel te halen uit werknemersvrijwilligerswerk:

 

 • als opdracht in curricula van opleidings- en ontwikkelprogramma's;
 • motivatieprogramma's en loopbaanbegeleidingstrajecten, in alle fasen van de carrière;
 • het eigen maken van leidinggevende-, sociale- en adviserende vaardigheden;
 • het ontwikkelen van creativiteit, flexibiliteit en een brede(re) maatschappelijke kijk;
 • taakverrijking, nieuwe motivatie opdoen, ongebruikte capaciteiten benutten;
 • teambuilding, ofwel elkaar beter / op een andere manier leren kennen;
 • oriëntatie op vervolgstappen in de eigen loopbaan;
 • herintegratie in het arbeidsproces na langdurige afwezigheid;
 • tijdelijke oplossing voor overbezetting in financieel moeilijke tijden of naar aanleding van fusie/reorganisatie;
 • zinvolle invulling van een sabbatical of voorbereiding op pensionering.

 

Win-Win-Win

Uiteindelijk levert werknemersvrijwilligerswerk voordelen op voor drie partijen: de werknemer, de werkgever en de maatschappij:

 

 • medewerkers komen optimaal tot hun recht bij maatschappelijke activiteiten. Het biedt ze de kans hun kennis en ervaring op geheel nieuwe terreinen in te zetten en daarmee nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Verder brengt het medewerkers in contact met aspecten van de samenleving die tot dusver misschien onbekend waren. Zo ontwikkelt vrijwilligerswerk hun sociaal gevoel waardoor ook het verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving groeit;
 • ook de werkgever heeft veel te winnen. Medewerkers leren specifieke competenties, vaardigheden, normen en waarden die voor de werkgever belangrijk zijn. Het bevordert de in- en externe betrokkenheid van medewerkers en motiveert! Bovendien is het een interessante mogelijkheid om (lokale) maatschappelijke activiteiten te verbinden met de onderneming;
 • tenslotte profiteren ook maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties van het contact met de onderneming.Werknemersvrijwilligerswerk levert ze niet alleen de concrete voordelen van de inzet van 'gelegenheidsvrijwilligers', maar de inzet van vanuit het bedrijf (kennis en menskracht) kan ook helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun dienstverlening en bij het verder professionaliseren van de organisatie.

 

Kijk en luister hier naar het betoog van Lucas Meijs. Prof. Volunteering / Civil Society and Businesses aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

NIEUWS EN FACTS

 


» NIEUWSARCHIEF