Om onder de indruk te raken

Tweeënveertig procent van alle Nederlanders boven de achttien is vrijwilliger. Er zijn dus minimaal 5.4 miljoen vrijwilligers, want ook beneden de achttien laten Nederlanders zich niet onbetuigd.

 

Vier miljoen vrijwilligers geven aan altijd plezier te hebben in hun werk. Niet zo vreemd dat vrijwilligers langer leven (echt waar!). Niet onwaarschijnlijk dat anderen ook langer en beter leven dankzij vrijwilligers. Hieronder tref je een aantal redenen aan waarom het vrijwilligerswerk en vrijwilligers waardering verdienen.

 

Er zijn flink wat statistieken, en daar laten we wel wat van zien, maar die getallen vertellen maar het halve verhaal. Daarom nu eerst de andere helft. Vrijwilligerswerk zorgt ervoor:
• dat sporters kunnen sporten en zelfs topsporter kunnen worden
• dat we extra vrienden en bekenden hebben, die ook nog eens iets voor ons over hebben
• dat ouden van dagen buiten komen
• dat er vervoer is in streken waar het openbaar vervoer ‘niet rendeert’
• dat we een veilig gevoel hebben op straat, bijvoorbeeld met buurtvaders en straatcoaches
• dat we een veilig gevoel hebben doordat er goede EHBO en vrijwillige brandweer is
• dat we een hoop gezelligheid hebben in sportkantines, bij studentenverenigingen en poppodia
• dat we de natuur in kunnen
• en nog veel meer!

 

Er is geen branche, sector of activiteit waar geen vrijwillige inzet aan te pas komt. Het geeft de hele maatschappij kleur. Veel mensen weten niet dat ze vrijwilliger zijn en veel mensen weten niet van hun buurvrouw of neef dat zij of hij vrijwilligerswerk doet. Ook de overheid vind vrijwilligerswerk belangrijk. Bijvoorbeeld omdat het mensen zelfredzaam maakt. Mensen kunnen door vrijwilligerswerk te doen integreren, inburgeren, re-integreren in het arbeidsproces, betrokken raken bij de maatschappij als een fysieke en/of psychische beperking dat in de weg staat. En daarbij helpen ook vaak weer vrijwilligers.

 

Hoeveel vrijwilligers in welke sector?
Het gaat om bijvoorbeeld 1.5 miljoen vrijwilligers in de sport, 1.2 miljoen in onderwijs en educatie, 1.1 miljoen in religieuze instituten, 1 miljoen in de zorg, 650.000 in wijk of buurt, 630.000 in kunst- en cultuur, 580.000 in hobby- of gezelligheidsverenigingen, 550.000 voor de jeugd.

 

Vrijwilligers maken het echt verschil!

- 42% van de Nederlanders is vrijwilliger
- 5.4 miljoen vrijwilligers
- 2 miljoen vrijwilligers doen meer dan 1 soort vrijwilligerswerk
- 1 op de 3 doet meer dan 1 soort vrijwilligerswerk
- 70% heeft altijd plezier in zijn vrijwilligerswerk
- 4 miljoen hebben altijd plezier in hun vrijwilligerswerk
- Vrijwilligers leven langer
- 90% wordt persoonlijk gevraagd
- 43 % van de mannen doet vrijwilligerswerk
- 41% van de vrouwen doet vrijwilligerswerk
- Generatie X doet het meest vrijwilligerswerk
- Babyboomers goede tweede als vrijwilliger
- 35-44 jarigen aan kop in het vrijwilligerswerk
- 1 miljoen mannen actief in de sport.
- 700.000 moeders actief voor de school van hun kinderen
- 650.000 vrouwen actief in de zorg
- 115.000 vrijwilligers verlenen juridische bijstand
- Mannen kiezen voor sport, vrouwen kiezen voor school of zorg
- Vrijwilligers doen 3,7 uur per week vrijwilligerswerk
- 20 miljoen uur vrijwilligerswerk per week
- Meer dan 1 miljard uur vrijwilligerswerk per jaar
- Slechts 6,5 % ontvangt onkostenvergoeding.
- 93% legt er zelfs geld op toe.


 

Bron: www.vrijwilligerswerk.nl

NIEUWS EN FACTS

 


» NIEUWSARCHIEF