Maatschappelijke stage hard nodig!

26 september 2012

 

Vijf jaar nadat het kabinet begon met de invoering van de verplichte maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs, dreigt nu afschaffing ervan. Dit voornemen wekt de nodige verbazing, want er zijn niet veel beleidsmaatregelen die kunnen rekenen op zoveel draagvlak en zichtbare resultaten bij scholen, scholieren, maatschappelijke organisaties en de samenleving.

 

 

 

Het afschaffen van de maatschappelijke stage zou een klap in het gezicht zijn van alle betrokkenen die de afgelopen jaren hard gewerkt hebben om de stages tot een succes te maken.

 

Scholen richten hun blik naar buiten en zien in de maatschappelijke stages onvermoede talenten bij hun leerlingen. Scholieren zelf komen in contact met andere bevolkingsgroepen, ontdekken hoe waardevol hun inzet voor anderen is, en leren nieuwe vaardigheden. Tien tot twintig procent van de leerlingen blijft na de verplichte maatschappelijke stage op vrijwillige basis actief. Dat maakt de stage voor maatschappelijke organisaties dus een belangrijke kweekvijver voor nieuwe vrijwilligers. Maar er is meer: scholieren brengen een frisse blik op de organisatie en haar activiteiten mee waardoor in sommige gevallen fundamentele veranderingen plaatsvinden in het activiteitenaanbod. Hierdoor worden andere doelgroepen bereikt of bestaande klanten en cliënten beter bediend. Maatschappelijke stage zorgt ook voor verbreding van het netwerk van de organisaties, waardoor zij minder kwetsbaar worden. Het voornemen van de PvdA en de VVD om de pas sinds 2011 wettelijk verplichte maatschappelijke stage nu al weer af te schaffen, kan dan ook op veel tegenstand rekenen.


Zes miljoen uur vrijwillige inzet

In een tijd waarin de overheid een steeds groter beroep doet op de inzet van burgers en maatschappelijk initiatief, hebben we jonge mensen die bereid zijn zich vrijwillig in te zetten voor een ander hard nodig. Gemeenten zoeken in het licht van de transities in het sociale domein naar manieren om de participatie van burgers te vergroten. Maatschappelijke stage blijkt een effectief middel om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk en –organisaties, en hen te interesseren om zelf actief te participeren. De samenleving profiteert bovendien van zes miljoen uur inzet per jaar die scholieren in het kader van de maatschappelijke stage leveren. Afschaffen van de maatschappelijke stage zou ook betekenen dat veel activiteiten voor kwetsbare groepen, of behoud van cultuur en natuur geen doorgang meer kunnen vinden.


Internationaal voorbeeld

In ons omringende landen zijn overheden, scholen en maatschappelijke organisaties volop bezig met het opzetten van projecten als service learning en school-based community service, waarin jongeren door ervaringsleren in het vrijwilligerswerk burgerschapsvaardigheden en interesse voor vrijwilligerswerk worden bijgebracht en hun talenten kunnen ontwikkelen. De maatschappelijke stage in Nederland geldt daarbij - binnen en buiten Europa - als voorbeeld van hoe de overheid met een bescheiden financiële investering een dergelijke beweging kan stimuleren en faciliteren.


Betere schoolresultaten

Ondanks alle positieve resultaten en geluiden, blijft het beeld dat de maatschappelijke stage ten koste zou gaan van het ‘echte’ leren hardnekkig. Maar ook dat argument houdt inmiddels geen stand meer. Onderzoek in het buitenland (o.m. Duitsland, Spanje, Verenigde Staten) heeft aangetoond dat een goede maatschappelijke stage de motivatie van leerlingen om te leren vergroot en daardoor zelfs kan leiden tot betere schoolresultaten op de kernvakken.


Klap in het gezicht

Het afschaffen van de maatschappelijke stage zou niet alleen een klap in het gezicht zijn van alle docenten, schoolleiders en maatschappelijk organisaties die de afgelopen jaren hard gewerkt hebben om de stages tot een succes te maken, maar getuigd bovenal van weinig respect voor de enthousiaste bijdrage die scholieren nu op tienduizenden plekken aan de samenleving leveren. Is dat de boodschap die we jonge mensen mee willen geven?

 

Bron: www.movisie.nl

NIEUWS EN FACTS

 


» NIEUWSARCHIEF