Bedrijfsleven blijft investeren in MBO

MKB besteedt 1,8 miljard euro aan maatschappelijke betrokkenheid

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf investeerde in 2011 voor 1,8 miljard euro in de samenleving. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2010. Ongeveer de helft van de MKBbedrijven steunt een of meer maatschappelijke organisaties. Dit doen zij voornamelijk door de vrijwillige inzet van medewerkers en het geven van geld. Het gaat vaak om bedragen tot 5.000 euro. Vrijwel alle bedrijven die aan MBO doen, verwachten dat hun inzet de komende twee jaar gelijk blijft of zelfs zal stijgen.

 

Dit zijn de uitkomsten van de tweede editie van het jaarlijkse onderzoek naar de aard en omvang van Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) in het MKB, uitgevoerd door MVO Nederland, MOVISIE en EIM. Het onderzoek toont aan dat het aantal bedrijven dat in 2011 in MBO investeert in vergelijking met 2010 met 5,5% is afgenomen (2011: 50%). Toch is de totale waarde van de MBO-inzet licht gestegen (2010: 1,75 miljard). Dit komt doordat bedrijven gemiddeld meer investeren. De investering van kleine bedragen tot 1.000 euro is gedaald, de hogere bijdragen zijn gestegen. Bijna 94% van de bedrijven verwacht dat de eigen investering in MBO de komende twee jaar gelijk blijft, of zelfs zal toenemen.


Eerde de Swart, programmamanager MBO van MVO Nederland: “We zien dat bedrijven het steeds belangrijker vinden om de lokale samenleving te verbeteren en dat het maatschappelijk bewustzijn van bedrijven daardoor stijgt. De motivaties voor MBO zijn vaak een combinatie van idealen en verantwoordelijkheden enerzijds, en zakelijke overwegingen anderzijds. Waarde voor het bedrijf en waarde voor de samenleving gaan in ieder geval steeds meer hand-in-hand.”

 

Inzet van mensen en geld rondom thema’s

De MBO-investering blijft gekenmerkt door het geven van geld (donaties en sponsoring) en het inzetten van arbeid, kennis en kunde door medewerkers (medewerkervrijwilligerswerk). Deze laatste blijft de primaire MBO-inzet van bedrijven (50%), gevolgd door geld (34%). Het blijkt dat iets meer dan de helft (53%) van de bedrijven zich met hun MBO-activiteiten bewust richt op bepaalde maatschappelijke thema’s of doelgroepen. Sport blijkt het meest populair, gevolgd door onderwijs, cultuur en gehandicaptenzorg.

 

Impact op lokale samenleving motiveert
In tijden van aanhoudende economische problemen zit er blijkbaar veel motiverende waarde in MBO: ruim 75% van de ondernemers doet aan MBO omdat het inspireert of loont. Dat was in 2010 nog 68%. Daarnaast zien we dat bedrijven het steeds belangijker vinden om de lokale samenleving te verbeteren. De Swart: “Ten opzichte van 2010 zien we een verschuiving van motivatie: steeds meer bedrijven doen aan MBO, omdat het inspireert en leuk is. Minder bedrijven voelen het als een morele verplichting om in MBO te investeren. Dat maakt MBO authentieker, vind ik. ”

 

Bekijke de volledige rapportage of samenvatting op:
 

  

NIEUWS EN FACTS

 


» NIEUWSARCHIEF