Wereldz 2010 groot succes

De tweede editie van Wereldz, hét evenement voor maatschappelijk betrokken ondernemen, trok op 8 november ruim 350 bezoekers. Vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk veld ontmoetten elkaar in de Rotterdamse Van Nelle Ontwerpfabriek.

 

Uitwisseling over hoe je Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) in praktijk brengt stond centraal in de 24 masterclasses en op het marktplein. Ook de eerste resultaten van de Nationale MBO-monitor werden gepresenteerd. Daaruit blijkt onder andere dat 55% van de bedrijven betrokken ondernemen inspirerend vindt. Andere redenen om aan MBO te doen zijn ‘omdat het hoort’ (24%) en 'omdat het loont' (13%).
 

 

Munten en mensen

Uit het panelonderzoek onder de 1.973 Nederlandse MKB-bedrijven blijkt daarnaast dat meer dan de helft van de kleine en middelgrote bedrijven in Nederland één of meer maatschappelijke organisaties steunt. Bedrijven dragen vooral bij in de vorm van donaties of inzet van mensen. Bedrijven kunnen ook investeren door massa (netwerken), media (in- en externe kanalen) of middelen (goederen of faciliteiten) in te zetten.


What’s in it for me?

Tot nu toe was het voor bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties niet mogelijk om de investeringen en opbrengsten van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) in beeld te brengen. Met het digitale meetinstrument de Nationale MBO-monitor is dat nu wel mogelijk. Na het invullen van de 20 vragen uit de Nationale MBO-monitor krijgen invullers een tiplijst om het huidige MBO beleid (nog) efficiënter in te zetten in de bedrijfsvoering. Wanneer zij een jaar later de monitor opnieuw invullen, krijgen ze toegang tot benchmarkgegevens van vergelijkbare organisaties in hun sector of regio.

NIEUWS EN FACTS

 


» NIEUWSARCHIEF