PUM Senior Experts vliegt uit!

Gepensioneerde experts, op zoek naar een zinvolle besteding van hun nieuw verworven vrije tijd, zetten hun kennis in om ondernemers in ontwikkelingslanden een stap verder te helpen. Hun kracht is dat ze één-op-één advies geven. Dat is ontwikkelingshulp op maat: precies afgestemd op de wens van de aanvrager.

 

Versterking van de private sector is het beste middel voor de emancipatie van zich ontwikkelende landen. Het werk van PUM toont bij uitstek dat het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bestrijding van armoede en daarmee aan de ontwikkeling en de stabiliteit van een land. De PUM-formule is ijzersterk én effectief. Dat blijkt uit externe evaluaties.

 

Zeventig bestemmingen!

De uitdaging voor de toekomst is te zorgen dat de uitwisseling van kennis en ervaring zo effectief mogelijk gebeurt, en voor beide zijden winstgevend is. Nieuw verworven kennis moet blijven hangen en verder worden uitgebouwd. Om het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden en in Oost- Europa zo goed mogelijk te ondersteunen, en hen daadwerkelijk op een hoger niveau te brengen, zijn eenmalige missies vaak onvoldoende. PUM wil dat de bedrijven met wie ze werkt structureel worden aangesloten op kennisbronnen. En dat ze stevige contacten opbouwen met andere bedrijven, in hun sector, ook in het buitenland. Daarom is follow-up van ingezette trajecten zo belangrijk. Vaker dan voorheen zullen meerdere experts met verschillende deskundigheden gezamenlijk worden ingezet.

 

Het werk van de PUM-experts heeft de meeste kans van slagen in die landen waarmee de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven banden hebben, of dat nastreven. Dit zet elk project in een breder verband, wat de kans vergroot dat de verbeteringen beklijven. Ondernemers voor ondernemers! Dat geeft alle vertrouwen in de toekomst.

 

» Bron: www.pum.nl »

 

NIEUWS EN FACTS

 


» NIEUWSARCHIEF