MBO-intermediars verstevigen netwerk

Op 20 april kwamen ruim 100 intermediairs in maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) bij elkaar in Utrecht. Dit op initiatief van het Nationaal Stimuleringsprogramma MBO van MVO Nederland, dat als doel heeft de vrijwillige inzet door bedrijfsmedewerkers in Nederland structureel te verhogen.

 

Medewerkersvrijwilligerswerk

Bedrijven die zich vrijwillig willen inzetten voor de samenleving, bijvoorbeeld door medewerkersvrijwilligerswerk, maken steeds vaker gebruik van (lokale) MBO-intermediairs. Via deze experts vinden zij hun weg naar een passende maatschappelijke doelgroep of organisatie. MVO Nederland presenteerde de tools die voor de MBO-intermediairs worden ontwikkeld, zodat zij hun werk gemakkelijker én beter kunnen doen.

 

Koplopers en starters

Op de netwerkbijeenkomst staken koplopers en starters de koppen bij elkaar om de gezamenlijke 'learning agenda' te bepalen. Met het samenbrengen van de MBO-intermediairs werkt het Nationaal Stimuleringsprogramma MBO aan de professionele ontwikkeling van intermediairs en aan het opbouwen van een stevig nationaal netwerk. Eerde de Swart, manager van het Nationaal Stimuleringsprogramma MBO, vond de opkomst boven verwachting: "Het is de eerste keer dat we het hele spectrum aan intermediairs samen hadden. Van profits en onafhankelijke non-profits tot vrijwilligerscentrales en lokale steunpunten".

 

De prioriteiten van het MBO-Stimuleringsprogramma zijn:
1. Bevorderen van MBO binnen het bedrijfsleven (workshops, kennisuitwisseling, etc).
2. Professionaliseren van MBO-intermediairs en hun netwerk landelijk dekkend maken.
3. Vergroten van de zichtbaarheid van MBO (online en via Wereldz).
4. Investeringen in en effecten van MBO meten, publiceren en volgen in de tijd.
5. Verbinden van MBO-actoren (allianties rond maatschappelijke thema’s).
6. Maatschappelijke partijen stimuleren om bedrijven te benaderen

 

 

Triade Development behoort tot de koplopers in dit netwerk.

 

Lees het MBO-stappenplan voor ondernemers op de website van MVO Nederland.
 

NIEUWS EN FACTS

 


» NIEUWSARCHIEF