Stimuleringsprogramma MBO

Bedrijven, overheden, fondsen en maatschappelijke organisaties dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een sterke (lokale) samenleving met actieve, participerende burgers. Maatschsappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) is daarbij een belangrijk instrument, omdat MBO streeft naar winst voor alle partijen.

 

MVO Nederland wil met het nieuwe stimuleringsprogramma MBO, en dan vooral medewerkervrijwilligersinzet, stimuleren en professionaliseren zodat steeds meer bedrijven hun MBO-activiteiten strategisch inzetten. Kernwoorden hierbij zijn: groei, kwaliteit en samenhang.

 

De prioriteiten van het MBO-Stimuleringsprogramma zijn:
1. Bevorderen van MBO binnen het bedrijfsleven (workshops, kennisuitwisseling, etc).
2. Professionaliseren van MBO-intermediairs en hun netwerk landelijk dekkend maken (basistoets, trainingen, workshops, etc.).
3. Vergroten van de zichtbaarheid van MBO (online en via Wereldz).
4. Investeringen in en effecten van MBO meten, publiceren en volgen in de tijd.
5. Verbinden van MBO-actoren (in strategische allianties rond maatschappelijke thema’s).
6. Maatschappelijke partijen stimuleren om bedrijven te benaderen.

 

Het besef dat het tonen van maatschappelijke betrokkenheid onderdeel is van succesvol zakendoen groeit sterk. De voorbeelden van MBO zijn legio: een cateraar geeft les aan jongeren over gezond eten, een organisatieadviesbureau helpt de dagbesteding van een zorginstelling met een businessplan voor de kaarsenmakerij of een garagehouder organiseert een wekelijks sleuteluurtje voor jongeren uit de buurt.

 

20 april: Landelijke bijeenkomst voor intermediairs MBO
Op dinsdagmiddag 20 april wordt in dit kader de eerste landelijke bijeenkomst voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met het matchen van maatschappelijk veld en bedrijfsleven. Bent u geïnteresseerd? Reserveer dan 20 april vast in uw agenda en meld u aan bij MVO Nederland, mboprogramma@mvonederland.nl.
 

NIEUWS EN FACTS

 


» NIEUWSARCHIEF