Urennorm MaS aangepast

Bij de start van de pilots maatschappelijke stage besloot het ministerie van OCW dat scholieren van alle schooltypen 72 uur stage zouden lopen. In de loop van het jaar bleek dat niet voor alle scholieren haalbaar. Inmiddels heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt de urennorm aangepast.


Aanpassing van de urennorm
Naar aanleiding van onder andere de ervaringen in de pilots heeft het ministerie van OCW besloten om de urennorm te veranderen. De staatssecretaris paste het aantal uren van de stages aan het soort opleiding aan. Dat betekent 72 uur voor VWO, 60 uur voor HAVO en 48 uur voor Praktijkonderwijs en het VMBO. “Met de maatschappelijke stage hebben we goud in handen, maar ik wil wel dat deze op verantwoorde wijze wordt ingevoerd”, aldus Van Bijsterveldt. De nieuwe urennorm voorkomt overbelasting van scholen en scholieren en zorgt ervoor dat onderwijsinstellingen niet meer op zoek hoeven naar alternatieve oplossingen.

 

Pilots reageren positief
De pilots zijn blij met de verandering van de urennorm. “Voor het vmbo is 72 uur stagelopen erg veel. Het eerste jaar van hun opleiding hebben ze er geen tijd voor, en in de jaren erna moeten ze de maatschappelijke stage combineren met hun beroepsstage. Ik denk dat de bijstelling van het aantal stage-uren voor het vmbo en de havo de kwaliteit van de stage zeker ten goede zal komen”, zegt Marga Rouwhorst, penvoerder van de RSG Wolfsbos in Hoogeveen. Ook de pilot Den Haag is tevreden met de verandering. “Nu het ministerie het aantal stage-uren heeft teruggebracht is het knelpunt geheel verdwenen”, stelt Roel van Pagee, sectordirecteur van Scholengroep Den Haag Zuid-West.
 

NIEUWS EN FACTS

 


» NIEUWSARCHIEF