Europees Jaar Vrijwilligers 2011 definitief

De Europese Commissie heeft op 3 juni jl. een officiële beschikking doen uitgaan over het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk. Het algemene doel van het Europees jaar is het aanmoedigen en ondersteunen, met name door de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken, van de door de lidstaten, de lokale en regionale autoriteiten en het maatschappelijk middenveld geleverde inspanningen om gunstige voorwaarden voor het vrijwilligerswerk in de Europese Unie te scheppen.

  

De gestelde doelen van het Europese Jaar zijn zorgvuldig gekozen en weerspiegelen de ambitie om een goede voorwaarden voor vrijwilligerswerk te creëren in Europa: 

1.Totstandbrenging van een stimulerende omgeving voor vrijwilligerswerk in de EU
2.Versterking van de positie van de vrijwilligersorganisaties en verbetering van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk
3.Beloning en erkenning van vrijwilligersactiviteiten
4.Bewustmaking van de waarde en het belang van vrijwilligerswerk
 

Het budget dat de Europese Commissie heeft gereserveerd voor de voorbereiding en uitvoering van het Europese jaar is vastgesteld op 8 miljoen Euro (voor heel Europa). Hiervan is 2 miljoen gereserveerd voor de uitvoering van voorbereidende activiteiten in 2010 en 8 miljoen voor de uitvoering van het Europese jaar in 2011.

 

Een succesvol Europees jaar zal niet mogelijk zijn zonder een gezamenlijke inspanning door Europese, nationale, lokale overheden, vrijwilligersorganisaties, bedrijfsleven en de media. Neem het Europese Jaar alvast mee in uw plannen 2010 en 2011 en bespreek de mogelijkheden met uw medewerkers, samenwerkingspartners en financiers. 

 

» Bron: www.nov.nl »
 

Lees hier het officiële beschikkingsdocument
 

NIEUWS EN FACTS

 


» NIEUWSARCHIEF