LAKS uit kritiek op maatschappelijke stages

 

Intentieverklaring maatschappelijke stages ondoordacht


Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vindt de intentieverklaring die staatssecretaris van Bijsterveldt vandaag over de maatschappelijke stage met supermarkten wil tekenen ondoordacht. Van Bijsterveldt wil dat supermarkten stageplekken vrijmaken voor maatschappelijk stagiairs van middelbare scholen. Hiermee loopt het maatschappelijke karakter gevaar en wordt de kans op verdring van de beroepsstage binnen het vmbo nog groter.


Vandaag heeft de staatssecretaris samen met het CBL, de koepelorganisatie van Nederlandse supermarkten, een convenant ondertekend voor het vrijmaken maatschappelijke stages in de voedingssector. Het LAKS is ziet erg veel haken en ogen. “Het gevaar dat scholieren als goedkope arbeidskracht worden ingezet wordt hierdoor nog groter,” aldus LAKS-voorzitter Emiel Willms. Hij vervolgt: “Wanneer scholieren daadwerkelijk in de supermarkt moeten werken, is dat het failliet van de maatschappelijke stage”.


Ook is het LAKS bang dat met deze intentieverklaring de beroepsstage voor vmbo’ers nog verder in het gedrang komt. Voor vmbo’ers is het vaak moeilijk om een korte stageplek te vinden. Wanneer de supermarkten hun stageplekken vrijhouden voor maatschappelijke stagiairs, zal dit wederom ten koste gaan van plekken voor de beroepsstage.


Het LAKS heeft de maatschappelijke stage vanaf het begin kritisch gevolgd. In 2008 kwam uit een enquête van het LAKS naar voren dat scholieren de maatschappelijke stages die zij uitvoerden vaak niet als nuttig ervoeren, en liever inhoudelijke lessen volgden. Scholieren worden als maatschappelijke stagiair regelmatig ingezet om klusjes op te knappen, en worden niet gestimuleerd tot een grotere betrokkenheid. Willms: “De idee achter de maatschappelijke stage is mooi, maar in de uitvoering blijkt hier nog niet veel van terecht te komen. De intentieverklaring die van Bijsterveldt wil afsluiten onderstreept maar al te zeer dat genoeg goede stageplekken nauwelijks te realiseren zijn”.


Bron: www.laks.nl

NIEUWS EN FACTS

 


» NIEUWSARCHIEF