Internationaal Beursvloer symposium

Op 18 mei 2009 organiseren Fortis Foundation, KPMG en MOVISIE een Internationaal Beursvloer Symposium. U bent van harte uitgenodigd om het succes van de Beursvloer mee te vieren en na te denken over het verder uitbouwen van de formule.

 

Hoezo een succes? Met meer dan vijftig locaties en jaarlijks een maatschappelijke waarde van enkele miljoenen euro's aan matches is de Beursvloer het meest sucesvolle instrument om bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijs bij elkaar te brengen.

 

De formule is simpel. Op de Beursvloer worden vraag en aanbod tussen voornoemde stakeholders samengrbracht en ontstaan er matches. Een ROC bijvoorbeeld zet zijn leerlingen persoonlijke verzorging in tijdens een verwendag voor ouderen uit een woonzorgcentrum. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van een gemeente organiseert een circus voor kinderen uit een psychiatrisch ziekenhuis. Of de marketing manager van een grote bank biedt begeleiding en inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van een marketingplan van een voetbalclub.

 

Beursvloer voor gemeenten

Deelnemers aan het symposium kunnen kennismaken met een nieuwe handleiding waarmee gemeenten zelf een Beursvloer kunnen organiseren. Handig, want veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om verbinding te leggen tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. De komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) versterkt deze behoefte.

 

De Beursvloer is ook voor gemeenten een laagdrempelige formule die kan bijdragen aan de totstandkoming van deze verbindingen. Door partijen met elkaar in contact te brengen, ontstaan er nieuwe allianties die een positieve invloed hebben op de leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen en steden.

 

En verder........

Niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland, België en Scandinavië is de Beursvloer inmiddels geïntroduceerd. Tijdens het symposium op 18 mei 2009 zal er een verbinding worden gemaakt met Duitsland waar gelijktijdig het 'Marktplatz symposium' plaatsvindt. Ook de internationale Beursvloerervaringen krijgen aandacht op het symposium.

 

Verder hoort u tijdens het symposium meer over de succesfactoren, de resultaten en de varianten waar in de praktijk mee wordt geëxperimenteerd. De uitkomsten van een onderzoek onder (oud)organisatoren zullen tijdens de conferentie worden gepresenteerd.

 

Meer informatie en aanmelden

Stefanie Lap (s.lap@movisie.nl of 030 789 22 58)

 

 » Bron: www.movisie.nl »
 

NIEUWS EN FACTS

 


» NIEUWSARCHIEF