Buurtbemiddeling werkt

Succesvolle buurtbemiddeling leidt ertoe dat conflicterende buren weer met elkaar in gesprek komen en hun onderlinge contact herstellen. Doordat de bemiddelaars zelf in de wijk wonen en zich vrijwilig inzetten om de leefbaarheid van hun wijk te vergroten, is een vaak voorkomend neveneffect dat de kibbelende buren zich ook beter bewust worden van hun eigen rol en verantwoordelijkheid in de wijk. Steeds meer gemeenten ontdekken dan ook de kracht van deze aanpak. Op dit moment lopen er 108 projecten buurtbemiddeling in 113 gemeenten.

 

Stappen
Het nu verschenen handboek “Buurtbemiddeling, het instrument in de praktijk” van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zet alle stappen die initiatiefnemers (vaak gemeenten, woningcorporaties, welzijnsstichtingen of de politie) moeten nemen om te komen tot een succesvol buurtbemiddelingsproject netjes op een rijtje. Het bevat een voorbeeldconvenant buurtbemiddeling, waarin de betrokken partners afspraken vastleggen over zaken als: het probleem dat ze met het project willen aanpakken, het doel dat ze willen bereiken, de taakverdeling en de financiering. Ook andere praktische zaken komen in het Handboek aan de orde, zoals de criteria om een goede coördinator en vrijwilligers te kunnen selecteren en een model met ijkpunten waarop de buurtbemiddeling kan worden gemonitord.

 

Tegelijk met het handboek heeft het CCV ook een brochure uitgebracht, met informatie over buurtbemiddeling op hoofdlijnen. Beide publicaties kunt u donwloaden of gratis bestellen via de website van het CCV.

 

 

 

» Bron: www.hetcvv.nl »

 

 

NIEUWS EN FACTS

 


» NIEUWSARCHIEF