Home

Inspireren, adviseren en realiseren.

 

Mijn missie is advisering, ontwikkeling en begeleiding van sociale partnerschappen tussen maatschappelijke organisaties, bedrijven en de overheid. Met als doel: vanuit gedeelde belangen samen investeren in de economische-, sociale- en culturele kwaliteit van de samenleving. Het gaat daarbij om het wederzijdse toegankelijk maken van de vijf M’s: mensen, middelen, munten, media en massa (netwerken). Hier is actief beleid voor nodig, inclusief continuïteit. Met andere woorden: duurzaam beleid.

 

 


De kern van mijn aanpak is dat ik samen met u concrete resultaten wil behalen. Geen vrijblijvende steun, maar een samenhangend beleid waarin maatschappelijke betrokkenheid tot uitdrukking komt in tastbare projecten. Staat een project eenmaal op eigen benen dan stap ik naar het volgende. Zo blijf ik met veel energie werken aan een vitale samenleving.

 

Het aangaan van een sociaal partnerschap vraagt kennis, tijd, aandacht en de juiste contacten. Wilt u informatie over de verschillende mogelijkheden of ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van een project? Triade Development, Bureau Maatschappelijke Ontwikkeling, biedt u die hulp. Laat u inspireren, adviseren en het vervolgens voor u realiseren.

NIEUWS EN FACTS

 


» NIEUWSARCHIEF